Leitungsteam

Abteilungsleitung

Abteilungsleiter

Biberstufe

Leiterin Biber
Leiter Biber
Leiter Biber, Stufenleitung
Leiterin Biber
Leiterin Biber

Wolfsstufe

Leiterin Bienli
Leiterin Bienli
Leiterin Bienli
Leiterin Bienli
Leiter Wolfsstufe
Leiter Wolfsstufe, Stufenleitung
Leiter Wolfsstufe
Leiterin Wolfsstufe
Leiter Wölfe/Bienli
Leiter Wölfe/Bienli

Pfadistufe

Leiter Pfadistufe
Leiterin Pfadistufe, Stufenleitung
Leiterin Pfadistufe
Leiter Pfadistufe
Leiter Pfadistufe
Leiter Pfadistufe
Leiterin Pfadistufe
Leiterin Pfadistufe, Stufenleitung
Leiterin Pfadisli

Piostufe

Leiter Wolfsstufe
Stufenleiterin Wölfe/Bienli
Leiter Wölfe

Roverstufe

Stufenleitung Rover, Webmaster
Stufenleitung Rover